Als klant of gebruiker van het Compaan-platform verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Via deze pagina leest u welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Kies hieronder eerst wat voor u van toepassing is:

Ik ben contactpersoon van een Compaan

Welke persoonsgegevens van mij verwerken jullie en waarom?

Om het Compaan Portaal of Compaan Connect te kunnen gebruiken, logt u in met uw e-mailadres en wachtwoord. Het e-mailadres hebben wij daarom in onze database opgeslagen. Het wachtwoord kennen wij niet. Bij een vergeten wachtwoord is enkel het resetten hiervan mogelijk. Ook noteren wij uw aanhef, voornaam, tussenvoegsels en achternaam. Afhankelijk van hoe u het Portaal of Compaan Connect gebruikt, kan het zijn dat wij ook uw telefoonnummer hebben opgesl agen.

Bij het communiceren met de Compaan-gebruiker slaan wij berichten, foto’s en video’s op die u met de Compaan deelt. Op die manier kan zowel de Compaan-gebruiker als u deze berichten inzien. Ook loggen wij de acties die u uitvoert, zoals het inloggen en het wijzigen van instellingen. Hierbij noteren wij steeds het tijdstip van de actie, uw IP-adres en de gebruikte Internet-browser. Enerzijds is dat om eventuele problemen later gemakkelijker te kunnen oplossen. Anderzijds om veiligheidsredenen.

Goed te weten is dat wij in lijn werken met de NEN 7510 certificering, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Waar zijn mijn persoonsgegevens opgeslagen? Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn fysiek opgeslagen in het datacentrum van Heroku in Frankfurt onder het Private Spaces product met de add-on Shield Postgres. Heroku beschikt over een aantal kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001, 27017, 27018 (veiligheidsmanagementbeheer, serverbeheer, persoonsgegevensbescherming) en HIPAA (informatiebeveiliging in de zorg).

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Medewerkers van Compaan die ondersteuning verlenen aan onze klanten, hebben enkel voor dit doel toegang tot uw persoongegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Toegang tot dit systeem is strikt op individueel medewerkersniveau en alle opvragen van informatie worden vastgelegd.

Klantenservicemedewekers hebben nimmer toegang tot communicatie die u en de Compaan-gebruiker onderling hebben. Technisch gezien is deze toegang enkel mogelijk voor systeembeheerders, en dan ook enkel voor geavanceerde probleemoplossing en voor systeemonderhoud.

Met welke partijen delen jullie mijn gegevens?

Enkele malen per jaar sturen wij u per e-mail de nieuwsbrief van Compaan. U kunt zich hiervoor uitschrijven door onderaan een nieuwsbrief op de link “uitschrijven” te klikken, of door de nieuwsbrief-optie uit te vinken in het Portaal of Connect.

Het versturen van de nieuwsbrief doen wij via onze partner Campaign Monitor. Dat betekent dat wij uw e-mailadres en naam met Campaign Monitor delen, maar enkel voor het doel om de nieuwsbrief van Compaan te kunnen versturen. Deze gegevens zijn opgeslagen in Australië. Alle overige informatie die van u hebben is bij Campaign Monitor niet bekend. Mocht u specifiek bezwaar hebben tegen het delen van uw naam en e-mailadres met Campaign Monitor, laat het ons dan weten. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens daar permanent laten verwijderen en deze in de toekomst ook niet meer met Campaign Monitor delen. Dat betekent echter dat u geen nieuwsbrief meer van ons zal ontvangen.

Ook sturen wij u een mail vanuit Feedback Company, waarin wij u vragen om ons product en service te beoordelen. Feedback Company slaat emailadressen, geschreven beoordelingen en bijbehorende IP-adressen op bij datacenters van hostingprovider True B.V.,  die ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd is en beschikt over ISAE 3402 type I en type II.

Hoe kan ik inzage krijgen in de gegevens die Compaan van mij heeft?

U heeft het recht om inzage te krijgen in alle gegevens die wij van u verwerken. Dit zijn niet alleen gegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook inlogmomenten, uitgevoerde acties en meta data van verzonden en ontvangen berichten, foto’s, et cetera.

Wenst u hiervan een overzicht te verkijgen, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een inzageverzoek en om welk e-mailadres het gaat dat u op het Compaan Portaal of Connect gebruikt. Ter verificatie sturen wij vervolgens een e-mail naar dat e-mailadres met een code, die u dient te accorderen. Uiterlijk binnen een maand na verificatie ontvangt u van ons per e-mail in digitale vorm het gevraagde overzicht.

Heeft u geen toegang meer tot het eerder gebruikte e-mailadres, dan kan verificatie op een andere wijze plaatsvinden. Enkel wanneer het account redelijkerwijze niet herleidbaar is tot u als persoon, kunnen wij niet aan het verzoek voldoen. Dit laten wij u dan ook weten.

Hoe kan ik onjuiste gegevens corrigeren?

In de meeste gevallen kunt u onjuiste gegevens zelf via het Portaal of Connect corrigeren. Dat gaat dan via het menu Uw account en Gegevens. Heeft u hier hulp bij nodig of lukt het niet om bepaalde gegevens aan te passen? Neem dan contact op met onze klantenservice op info@uwcompaan.nl of 088 1450100. Komt u er met onze klantenservice ook niet uit? Stuur dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl.

Hoe kan ik mijn gegevens volledig laten verwijderen?

Op uw verzoek kunnen wij alle gegevens die wij van u hebben in het geheel verwijderen. Alle informatie die tot u als persoon herleidbaar is zullen wij in dat geval wissen. Wenst u dit, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een verwijderverzoek en om welk e-mailadres het gaat dat u op het Compaan Portaal of Connect gebruikt. Ter verificatie sturen wij vervolgens een e-mail naar dat e-mailadres met een code, die u dient te accorderen. Uiterlijk binnen een maand zullen wij aan het verwijderverzoek voldoen. Dit is vervolgens niet meer ongedaan te maken.

Bepaalde informatie die u in het verleden met de Compaan-gebruiker heeft gedeeld (zoals berichten en foto’s), blijft voor de Compaan-gebruiker nog wel beschikbaar. Echter wordt uw naam niet meer getoond, maar hebben wij deze geanonimiseerd tot een nummer. Houd er rekening mee dat dit voor de Compaan-gebruiker verwarrend kan werken.

Uw gegevens zijn nog voor ongeveer vijf weken aanwezig in backups die wij maken. Het is technisch te complex om uw gegevens uit deze backups te verwijderen, aangezien dit een backup van het volledige systeem betreft. Wel zullen wij bij het eventueel terugzetten van een backup uw verwijderde gegevens hiervan uitsluiten. Overigens zal het terugzetten van een backup zich enkel in zeer uitzonderlijke gevallen voordoen.

Waar kan ik terecht met klachten over de gegevensverwerking?

In eerste instantie kunt u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens melden bij Compaan zelf. Het beste kunt u hierover met ons in contact treden via het e-mailadres privacy@uwcompaan.nl. Indien gewenst zullen wij telefonisch contact met u zoeken. Komt u er met Compaan niet uit? Dan kunt u uw klacht aanbrengen bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik ben gebruiker van de Compaan-tablet

Welke persoonsgegevens van mij verwerken jullie en waarom?

Als Compaan-gebruiker hebben wij van u in ieder geval uw naam, uw adres en e-mailadres waarmee u op de Compaan berichten kunt ontvangen. Indien door u opgegeven noteren wij u ook uw telefoonnummer. Uw adres gebruiken wij voor het tonen van het juiste weerbericht op de Compaan. Ook vergemakkelijkt dit de identificatie bij contact met onze klantenservice en het eventueel later addresseren van post; bijvoorbeeld als noodzakelijk contact op een andere wijze niet mogelijk is, of als de Compaan-tablet vervangen dient te worden.

Bij het communiceren met contactpersonen slaan wij berichten en foto’s op die u deelt. Op die manier kan zowel u als de contactpersoon deze communicatie inzien. Ook loggen wij de acties die u uitvoert, zoals het inloggen en het wijzigen van instellingen. Hierbij noteren wij steeds het tijdstip van de actie, uw IP-adres en het gebruikte serienummer van de tablet. Enerzijds is dat om evenutele problemen later gemakkelijker te kunnen oplossen. Anderszijds om veiligheidsredenen.

Goed te weten is dat wij in lijn werken met de NEN 7510 certificering, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Waar zijn mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn fysiek opgeslagen in het datacentrum van Heroku in Frankfurt onder het Private Spaces product met de add-on Shield Postgres. Heroku beschikt over een aantal kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001, 27017, 27018 (veiligheidsmanagementbeheer, serverbeheer, persoonsgegevensbescherming) en HIPAA (informatiebeveiliging in de zorg).

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Medewerkers van Compaan die ondersteuning verlenen aan onze klanten, hebben enkel voor dit doel toegang tot uw persoongegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Toegang tot dit systeem is strikt op individueel medewerkersniveau en alle opvragingen worden vastgelegd.

Klantenservicemedewekers hebben nimmer toegang tot communicatie die u en uw contactpersonen onderling hebben. Technisch gezien is deze toegang enkel mogelijk voor systeembeheerders, en dan ook enkel voor geavanceerde probleemoplossing en voor systeemonderhoud.

Met welke partijen delen jullie mijn gegevens?

Uw gegevens delen wij in beginsel niet met andere partijen. Dit is enkel anders wanneer u niet zelf voor de Compaan betaalt, maar bijvoorbeeld een zorginstelling of gemeente u als cliënt respectievelijk inwoner heeft en het Compaan-abonnement betaalt. In dat geval kan deze partij via de Compaan partneromgeving uw naam, adres, Compaan e-mailadres, eventueel telefoonnummer en basale informatie over de status van de Compaan (online/offline en batterijstatus) inzien.

Hoe kan ik inzage krijgen in de gegevens die Compaan van mij heeft?

U heeft het recht om inzage te krijgen in alle gegevens die wij van u verwerken. Dit zijn niet alleen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook inlogmomenten, uitgevoerde acties en meta data van verzonden en ontvangen berichten, foto’s, et cetera.

Wenst u hiervan een overzicht te verkijgen, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een inzageverzoek, met daarbij uw naam en adresgegevens. Voeg bij dat verzoek ter verificatie een kopie van een geldig identificatiebewijs. Uiterlijk binnen een maand na verificatie ontvangt u van ons per e-mail in digitale vorm het gevraagde overzicht. De kopie van het identificatiebewijs vernietigen wij direct na verificatie.

Hoe kan ik onjuiste gegevens corrigeren?

In de meeste gevallen kunt u onjuiste gegevens zelf via het Portaal of Connect door een contactpersoon met beheerrechten laten corrigeren. Dat gaat dan via het menu Beheer en Gegevens. Heeft u hier hulp bij nodig of lukt het niet om bepaalde gegevens aan te passen? Neem dan contact op met onze klantenservice op info@uwcompaan.nl of 088 1450100. Komt u er met onze klantenservice ook niet uit? Stuur dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl.

Hoe kan ik mijn gegevens volledig laten verwijderen?

Op uw verzoek kunnen wij alle gegevens die wij van u hebben in het geheel verwijderen. Alle informatie die tot u als persoon herleidbaar is zullen wij in dat geval wissen. Wenst u dit, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een verwijderverzoek en om welk e-mailadres het gaat dat u op het Compaan Portaal of Connect gebruikt. Ter verificatie sturen wij vervolgens een e-mail naar dat e-mailadres met een code, die u dient te accorderen. Uiterlijk binnen een maand zullen wij aan het verwijderverzoek voldoen. Dit is vervolgens niet meer ongedaan te maken.

Bepaalde informatie die u in het verleden met contactpersonen heeft gedeeld (zoals berichten en foto’s), blijven voor de contactpersonen nog wel beschikbaar. Echter wordt uw naam niet meer getoond, maar hebben wij deze geanonimiseerd tot een nummer. Houd er rekening mee dat dit voor een contactpersoon verwarrend kan werken.

Uw gegevens zijn nog voor ongeveer vijf weken aanwezig in backups die wij maken. Het is technisch te complex om uw gegevens uit deze backups te verwijderen, aangezien dit een backup van het volledige systeem betreft. Wel zullen wij bij het eventueel terugzetten van een backup uw verwijderde gegevens hiervan uitsluiten. Overigens zal het terugzetten van een backup zich enkel in zeer uitzonderlijke gevallen voordoen.

Waar kan ik terecht met klachten over de gegevensverwerking?

In eerste instantie kunt u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens melden bij Compaan zelf. Het beste kunt u hierover met ons in contact treden via het e-mailadres privacy@uwcompaan.nl. Indien gewenst zullen wij telefonisch contact met u zoeken. Komt u er met Compaan niet uit? Dan kunt u uw klacht aanbrengen bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik betaal voor het Compaan-abonnement

Welke persoonsgegevens van mij verwerken jullie en waarom?

Een particulier abonnement voor de Compaan betaalt u maandelijks per automatische incasso. Om de incasso te kunnen uitvoeren verwerken wij een aantal gegevens van u. Dat zijn in ieder geval uw naam, uw adres, uw bankrekeningnummer (IBAN) en uw e-mailadres voor het sturen van de factuur of factuurnotificatie. Voor de facturatie en het debiteurenbeheer zijn daaraan gekoppeld nog de facturen zelf en de betalingshistorie.

Waar zijn mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn fysiek opgeslagen in het datacentrum van Heroku in Frankfurt onder het Private Spaces product met de add-on Shield Postgres. Heroku beschikt over een aantal kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001, 27017, 27018 (veiligheidsmanagementbeheer, serverbeheer, persoonsgegevensbescherming) en HIPAA (informatiebeveiliging in de zorg).

Met welke partijen delen jullie mijn gegevens?

De automatische incasso wordt uitgevoerd door onze bank ABN AMRO. Om deze uitvoering mogelijk te maken zijn wij verplicht uw naam en bankrekeningnummer (IBAN) met ABN AMRO te delen. ABN AMRO heeft ons bevestigd dat deze gegevens enkel worden gebruikt voor het doel om de specifieke incassobatch namens Compaan uit te voeren.

Voor onze financiële administratie gebruiken wij het administratiepakket Twinfield van Wolters Kluwer. Normaalgesproken komen uw persoonsgegevens niet in Twinfield terecht. Enkel uw klantnummer, het factuurnummer en het factuurbedrag staan in Twinfield, maar deze zijn voor derde partijen niet te herleiden naar u als persoon.

Er zijn twee situaties dat uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling van die rekening in Twinfield terechtkomen, namelijk bij stornering van een incasso-opdracht en bij uitbetaling van een creditfactuur aan u. Dit heeft te maken met de automatische koppeling tussen onze bankrekening en het administratiepakket. Door de (fiscale) administratieplicht die van overheidswege verplicht is gesteld, is deze informatie gedurende 7 jaren beschikbaar in Twinfield. Nadrukkelijk staan uw adres en contactgegevens niet in dit systeem.

Hoe kan ik inzage krijgen in de gegevens die Compaan van mij heeft?

U heeft het recht om inzage te krijgen in alle personsgegevens die wij van u verwerken. Dit zijn niet alleen gegevens zoals naam, adres en rekeningnummer, maar ook de factuur- en betalingshistorie.

Wenst u hiervan een overzicht te verkijgen, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een inzageverzoek en wat uw klantnummer is. Dit klantnummer vindt u op een factuur. Uiterlijk binnen een maand na verificatie ontvangt u van ons per e-mail in digitale vorm kosteloos het gevraagde overzicht. Aan een papieren overzicht kunnen kosten verbonden zijn die wij voor de verstrekking rederlijkwijs moeten maken.

Hoe kan ik onjuiste gegevens corrigeren?

In de meeste gevallen kunt u onjuiste gegevens zelf via het Portaal of Connect corrigeren. Dat gaat dan via het menu Uw account en Gegevens. Heeft u hier hulp bij nodig of lukt het niet om bepaalde gegevens aan te passen? Neem dan contact op met onze klantenservice op info@uwcompaan.nl of 088 1450100. Komt u er met onze klantenservice ook niet uit? Stuur dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl.

Hoe kan ik mijn gegevens volledig laten verwijderen?

Het volledig laten verwijderen van uw gegevens als (voormalig) betalende klant van Compaan is niet altijd mogelijk. Dit heeft te maken met de wettelijke (fiscale) administratieplicht die wij hebben. Wij moeten onze omzet namelijk kunnen verantwoorden, waarbij sommige controles kunnen vragen om deze omzet te herleiden naar specifieke klanten.

Neem contact met ons op via privacy@uwcompaan.nl met de verwijderwensen die u heeft. Dan kunnen wij samen met u bekijken wat er wel en wat er niet mogelijk is.

Waar kan ik terecht met klachten over de gegevensverwerking?

In eerste instantie kunt u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens melden bij Compaan zelf. Het beste kunt u hierover met ons in contact treden via het e-mailadres privacy@uwcompaan.nl. Indien gewenst zullen wij telefonisch contact met u zoeken. Komt u er met Compaan niet uit? Dan kunt u uw klacht aanbrengen bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik maak gebruik van de Compaan website

Welke persoonsgegevens van mij verwerken jullie en waarom?

Compaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat om uw naam, uw organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzenden van informerende e-mails en/of whitepapers en u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Goed te weten is dat wij in lijn werken met de NEN 7510 certificering, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Waar zijn mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn fysiek opgeslagen in het datacentrum van Heroku in Frankfurt onder het Private Spaces product met de add-on Shield Postgres. Heroku beschikt over een aantal kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001, 27017, 27018 (veiligheidsmanagementbeheer, serverbeheer, persoonsgegevensbescherming) en HIPAA (informatiebeveiliging in de zorg).

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Medewerkers van Compaan die ondersteuning verlenen aan onze klanten, hebben enkel voor dit doel toegang tot uw persoongegevens, zoals naam, organisatie, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Toegang tot dit systeem is strikt op individueel medewerkersniveau en alle opvragingen worden vastgelegd.

Klantenservicemedewekers hebben nimmer toegang tot communicatie die u en de Compaan-gebruiker onderling hebben. Technisch gezien is deze toegang enkel mogelijk voor systeembeheerders, en dan ook enkel voor geavanceerde probleemoplossing en voor systeemonderhoud.

Met welke partijen delen jullie mijn gegevens?

Enkele malen per jaar sturen wij u per e-mail de nieuwsbrief van Compaan. U kunt zich hiervoor uitschrijven door onderaan een nieuwsbrief op de link “uitschrijven” te klikken. Het versturen van de nieuwsbrief doen wij via onze partner Campaign Monitor. Dat betekent dat wij uw e-mailadres en naam met Campaign Monitor delen, maar enkel voor het doel om de nieuwsbrief van Compaan te kunnen versturen. Deze gegevens zijn opgeslagen in Australië. Alle overige informatie die van u hebben is bij Campaign Monitor niet bekend.

Mocht u specifiek bezwaar hebben tegen het delen van uw naam en e-mailadres met Campaign Monitor, laat het ons dan weten. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens daar permanent laten verwijderen en deze in de toekomst ook niet meer met Campaign Monitor delen. Dat betekent echter dat u geen nieuwsbrief meer van ons zal ontvangen.

Contactgegevens slaan wij op in Salesforce. Salesforce.com is een gecertificeerd licentiehouder van het TRUSTe Privacy Seal. Onze gegevens op Salesforce zijn opgeslagen in Frankfurt en Parijs. Mocht u specifiek bezwaar hebben tegen het delen van uw naam en e-mailadres met Salesforce, laat het ons dan weten. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens daar permanent laten verwijderen.

Hoe kan ik inzage krijgen in de gegevens die Compaan van mij heeft?

U heeft het recht om inzage te krijgen in alle gegevens die wij van u verwerken. Dit zijn niet alleen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook inlogmomenten, uitgevoerde acties en meta data van verzonden en ontvangen berichten, foto’s, et cetera.

Wenst u hiervan een overzicht te verkrijgen, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een inzageverzoek, met daarbij uw naam en adresgegevens. Voeg bij dat verzoek ter verificatie een kopie van een geldig identificatiebewijs. Uiterlijk binnen een maand na verificatie ontvangt u van ons per e-mail in digitale vorm het gevraagde overzicht. De kopie van het identificatiebewijs vernietigen wij direct na verificatie.

Hoe kan ik onjuiste gegevens corrigeren?

Neem dan contact op met onze klantenservice op info@uwcompaan.nl of 088 1450100. Komt u er met onze klantenservice ook niet uit? Stuur dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl.

Hoe kan ik mijn gegevens volledig laten verwijderen?

Op uw verzoek kunnen wij alle gegevens die wij van u hebben in het geheel verwijderen. Alle informatie die tot u als persoon herleidbaar is zullen wij in dat geval wissen. Wenst u dit, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een verwijderverzoek en om welk e-mailadres het gaat. Ter verificatie sturen wij vervolgens een e-mail naar dat e-mailadres met een code, die u dient te accorderen. Uiterlijk binnen een maand zullen wij aan het verwijderverzoek voldoen. Dit is vervolgens niet meer ongedaan te maken.

Uw gegevens zijn nog voor ongeveer vijf weken aanwezig in backups die wij maken. Het is technisch te complex om uw gegevens uit deze backups te verwijderen, aangezien dit een backup van het volledige systeem betreft. Wel zullen wij bij het eventueel terugzetten van een backup uw verwijderde gegevens hiervan uitsluiten. Overigens zal het terugzetten van een backup zich enkel in zeer uitzonderlijke gevallen voordoen.

Waar kan ik terecht met klachten over de gegevensverwerking?

In eerste instantie kunt u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens melden bij Compaan zelf. Het beste kunt u hierover met ons in contact treden via het e-mailadres privacy@uwcompaan.nl. Indien gewenst zullen wij telefonisch contact met u zoeken. Komt u er met Compaan niet uit? Dan kunt u uw klacht aanbrengen bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens van mij verwerken jullie en waarom?

Compaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat om uw naam, uw organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzenden van informerende e-mails en/of whitepapers en u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Goed te weten is dat wij in lijn werken met de NEN 7510 certificering, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Waar zijn mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn fysiek opgeslagen in het datacentrum van Heroku in Frankfurt onder het Private Spaces product met de add-on Shield Postgres. Heroku beschikt over een aantal kwaliteits- en veiligheidscertificeringen, waaronder ISO 27001, 27017, 27018 (veiligheidsmanagementbeheer, serverbeheer, persoonsgegevensbescherming) en HIPAA (informatiebeveiliging in de zorg).

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Medewerkers van Compaan die ondersteuning verlenen aan onze klanten, hebben enkel voor dit doel toegang tot uw persoongegevens, zoals naam, organisatie, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Toegang tot dit systeem is strikt op individueel medewerkersniveau en alle opvragingen worden vastgelegd.

Klantenservicemedewekers hebben nimmer toegang tot communicatie die u en de Compaan-gebruiker onderling hebben. Technisch gezien is deze toegang enkel mogelijk voor systeembeheerders, en dan ook enkel voor geavanceerde probleemoplossing en voor systeemonderhoud.

Met welke partijen delen jullie mijn gegevens?

Enkele malen per jaar sturen wij u per e-mail de nieuwsbrief van Compaan. U kunt zich hiervoor uitschrijven door onderaan een nieuwsbrief op de link “uitschrijven” te klikken. Het versturen van de nieuwsbrief doen wij via onze partner Campaign Monitor. Dat betekent dat wij uw e-mailadres en naam met Campaign Monitor delen, maar enkel voor het doel om de nieuwsbrief van Compaan te kunnen versturen. Deze gegevens zijn opgeslagen in Australië. Alle overige informatie die van u hebben is bij Campaign Monitor niet bekend.

Mocht u specifiek bezwaar hebben tegen het delen van uw naam en e-mailadres met Campaign Monitor, laat het ons dan weten. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens daar permanent laten verwijderen en deze in de toekomst ook niet meer met Campaign Monitor delen. Dat betekent echter dat u geen nieuwsbrief meer van ons zal ontvangen.

Contactgegevens slaan wij op in Salesforce. Salesforce.com is een gecertificeerd licentiehouder van het TRUSTe Privacy Seal. Onze gegevens op Salesforce zijn opgeslagen in Frankfurt en Parijs. Mocht u specifiek bezwaar hebben tegen het delen van uw naam en e-mailadres met Salesforce, laat het ons dan weten. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens daar permanent laten verwijderen.

Hoe kan ik inzage krijgen in de gegevens die Compaan van mij heeft?

U heeft het recht om inzage te krijgen in alle gegevens die wij van u verwerken. Dit zijn niet alleen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook inlogmomenten, uitgevoerde acties en meta data van verzonden en ontvangen berichten, foto’s, et cetera.

Wenst u hiervan een overzicht te verkrijgen, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een inzageverzoek, met daarbij uw naam en adresgegevens. Voeg bij dat verzoek ter verificatie een kopie van een geldig identificatiebewijs. Uiterlijk binnen een maand na verificatie ontvangt u van ons per e-mail in digitale vorm het gevraagde overzicht. De kopie van het identificatiebewijs vernietigen wij direct na verificatie.

Hoe kan ik onjuiste gegevens corrigeren?

Neem dan contact op met onze klantenservice op info@uwcompaan.nl of 088 1450100. Komt u er met onze klantenservice ook niet uit? Stuur dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl.

Hoe kan ik mijn gegevens volledig laten verwijderen?

Op uw verzoek kunnen wij alle gegevens die wij van u hebben in het geheel verwijderen. Alle informatie die tot u als persoon herleidbaar is zullen wij in dat geval wissen. Wenst u dit, stuurt u dan een e-mail naar privacy@uwcompaan.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een verwijderverzoek en om welk e-mailadres het gaat. Ter verificatie sturen wij vervolgens een e-mail naar dat e-mailadres met een code, die u dient te accorderen. Uiterlijk binnen een maand zullen wij aan het verwijderverzoek voldoen. Dit is vervolgens niet meer ongedaan te maken.

Uw gegevens zijn nog voor ongeveer vijf weken aanwezig in backups die wij maken. Het is technisch te complex om uw gegevens uit deze backups te verwijderen, aangezien dit een backup van het volledige systeem betreft. Wel zullen wij bij het eventueel terugzetten van een backup uw verwijderde gegevens hiervan uitsluiten. Overigens zal het terugzetten van een backup zich enkel in zeer uitzonderlijke gevallen voordoen.

Waar kan ik terecht met klachten over de gegevensverwerking?

In eerste instantie kunt u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens melden bij Compaan zelf. Het beste kunt u hierover met ons in contact treden via het e-mailadres privacy@uwcompaan.nl. Indien gewenst zullen wij telefonisch contact met u zoeken. Komt u er met Compaan niet uit? Dan kunt u uw klacht aanbrengen bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Terugbelverzoek

Heeft u een vraag? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088-1450100. Wilt u liever teruggebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.