Zorgorganisaties besparen tijd door inzet van beeldzorg

Januari 2022


Onderzoek laat ook zien dat digitalisering niet ten koste gaat van de tevredenheid van cliënten

Onderzoek bij drie grote ouderenzorg-organisaties (Carinova, BrabantZorg en Sensire) toont aan dat het vervangen van een fysiek zorgmoment van een wijkverpleegkundige door een beeldzorgmoment, een gemiddelde tijdsbesparing oplevert van bijna 13 minuten per zorgmoment. Op jaarbasis levert dit een gezamenlijke capaciteitsvergroting op van 23.000 uur. Het onderzoek laat ook zien dat beeldzorg niet ten koste gaat van de tevredenheid van cliënten. Integendeel: 86% van de onderzochte cliënten geeft aan tevreden te zijn met beeldzorg.

Klik op de afbeelding voor de PDF

In een tijd waarin arbeidskrapte in de zorg een steeds groter probleem wordt, is de urgentie om in de (ouderen)zorg slimmer en efficiënter te werken hoog. De zorgvraag in de wijk neemt toe, terwijl het personeelstekort oploopt. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en beschikbaar te houden is verdere digitalisering essentieel. Beeldzorg speelt hierbij een belangrijke rol en kan door zorgorganisaties op de verschillende manieren worden ingezet.

Beeldzorg wordt onder andere ingezet voor een medicatiecheck waarbij de cliënt online begeleid wordt bij het innemen van de juiste medicatie, het assisteren bij verpleegkundige handelingen zoals het meten van de saturatie en spuiten van insuline, en voor psychosociale doeleinden zoals ondersteuning bij eenzaamheid, rouwverwerking of depressie. Ook voor Algemene Dagelijks Levensverrichtingen kan beeldzorg worden ingezet, denk daarbij aan veiligheid bieden op afstand en begeleiden van dagstructuur.

Onderzoek laat zien dat beeldzorg tijd bespaart en leidt tot tevreden cliënten
In 2021 bedienden Sensire, Carinova en BrabantZorg maandelijks gemiddeld 670 beeldzorg cliënten en in totaal vonden er 125.077 beeldzorgmomenten plaats. De beeldzorg werd bij deze organisaties verleend door NAAST Medisch Service Centrum.

De gemiddelde besparing per zorgmoment is 12,7 minuten: waarvan 6,9 minuten zorgtijd en 5,8 minuten reistijd. Hiermee bespaarden ze in totaal 23.048 uur. Doorgerekend naar personeel betekende dit dat er maar liefst 22,7 zorgprofessionals vrijgespeeld werden. Als deze cijfers worden doorgerekend naar de totale populatie van thuiszorgcliënten in Nederland (300.000 op elk moment), waarvan minimaal 10% in aanmerking komt voor beeldzorg, dan bespaart dat 1,7 miljoen uur zorgtijd per jaar.

De klanttevredenheid is hoog. Zo is 86% tevreden over de ontvangen beeldzorg. Maar dat niet alleen; 65% voelt zich minder eenzaam en 58% ervaart een betere kwaliteit van leven. Dit wordt ook onderschreven vanuit de zorg zelf: “We merken vaak dat de cliënt zo enthousiast is dat we eigenlijk al wat minder hoeven te komen. Dat draagt echt bij aan de eigen regie en het welbevinden van de cliënt.” Denise Lenferink, wijkverpleegkundige Carinova.

Een heldere visie op digitale zorg
Maarten van Rixtel, Sensire: “Zorgtechnologie zal, vanuit de filosofie ‘digitaal tenzij’, een integraal onderdeel van de zorg worden. We willen dat zorg op afstand een standaard interventie wordt die onze mensen kunnen inzetten, in plaats van iets wat ‘erbij’ komt. Deze sterke visie en het draagvlak bij de bestuurders is een van de succesfactoren voor de snelle opschaling van beeldschermzorg bij Sensire.”

Digitale zorg vergroot de eigen regie en zelfredzaamheid
Miriam Haagh – Reijne, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg: “Bij BrabantZorg vinden we het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen op een manier die bij hen past en dat ze zoveel mogelijk hun eigen leven blijven leiden zoals ze dat altijd graag gedaan hebben. Uit onderzoek komt naar voren dat mensen zich gelukkiger voelen als het ze lukt om zelfredzaam te zijn. Om mensen te ondersteunen zelfredzaam te blijven staan altijd 3 vragen in onze werkwijze centraal: Wat wilt u? Wat kunt u zelf, met hulp van uw naasten of mensen uit uw omgeving én met de inzet van technische hulpmiddelen? En hoe kunnen wij daarbij ondersteunen? De inzet van technische / technologische hulpmiddelen vinden wij dus heel normaal.”

Beeldzorg voorbeeld
Meneer Dunnewind, cliënt van zorgorganisatie Carinova, maakt gebruik van beeldzorg voor controle van zijn medicatie. Voorheen kwam er 3 keer per dag iemand van het wijkteam langs om te controleren of meneer zijn medicatie innam. Door het inzetten van beeldzorg, krijgt meneer nog twee keer daags zorg voor controle op de medicatie inname. Meneer Dunnewind: “Het is makkelijk in gebruik en heel handig. De Compaan is een ontlasting van de zusters van Carinova. Ik hoef niet meer thuis te blijven wachten tot er iemand langs komt en heb hierdoor meer vrijheid in gaan en staan.”

Voor meer informatie over het onderzoek of over beeldzorg:
– Compaan, Tessa Schön, tessa.schon@uwcompaan.nl
– Sensire, Vera Goldewijk, v.goldewijk@sensire.nl
– Carinova, Wencke Eijkelkamp, w.eijkelkamp@carinova.nl
– BrabantZorg, Jeroen Hankel, jeroen.hankel@brabantzorg.eu

Terugbelverzoek

Heeft u een vraag? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088-1450100. Wilt u liever teruggebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.