BrabantZorg heeft de afgelopen 6 maanden ervaring opgedaan met beeldbellen naar thuiswonende cliënten. De dienst is ingezet voor het bieden van structuur bij vergeetachtigheid, medische ondersteuning voor cliënten met bijvoorbeeld diabetes en voor het bevorderen van sociaal welbevinden. Onderzoek van wijkverpleegkundige Lieke van Sleeuwen toont aan dat beeldzorg positief bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Voorwaardelijk is wel dat de digitale zorg aansluit bij de specifieke behoeften en de mogelijkheden van cliënten. De meerderheid van de cliënten gaf aan geen kwaliteitsverschil te ervaren tussen de zorg via beeldbellen en de fysieke thuiszorg; ze ervaren het beeldbellen als laagdrempelig.

Désirée Hobbelen, Manager Vernieuwing & Kwaliteit van BrabantZorg, is tevreden met de resultaten: ”Met beeldzorg zijn we in staat om op een andere manier in te spelen op de behoeftes van de ouder wordende mens. Het faciliteert ons om meer mensen te helpen met dezelfde middelen.”

Een veiliger gevoel en minder eenzaamheid

Door de 24 uur bereikbaarheid en het snelle contact worden cliënten direct geholpen wanneer zij hier behoefte aan hebben. Verpleegkundige Lieke van Sleeuwen: “Door beeldzorg zijn ze bereid meer vragen over hun gezondheid aan de zorgverlener te stellen. De digitale zorgverleners worden door het snelle contact eerder geraadpleegd dan een huisarts of huisartsenpost. De bereikbaarheid vergroot het gevoel van veiligheid”. Tevens kon, indien nodig, snel de fysieke thuiszorg ingeschakeld worden. Door de contacten met de digitale zorgverleners werd het gevoel van eenzaamheid verminderd. Hierdoor werd hun leven positief beïnvloed.

“Het kan wel eens gebeuren dat ik val. Als ze dan bellen en ik pak hem niet op, dan gaan ze mobiel bellen. Pak ik deze ook niet op dan staat er zo eentje van BrabantZorg aan de deur. Dat vind ik best wel fijn”.

Samen met Naast en Compaan

BrabantZorg werkt voor het leveren van beeldzorg samen met Medisch Servicecentrum Naast en Compaan. De zorgverleners van Naast zijn 24/7 bereikbaar voor zorg op afstand, Compaan levert eenvoudige tablets voor ouderen en de volledig beheerde infrastructuur voor beeldzorg.

“Het beeldbellen, ja nou die geven je de moed om door te leven laat ik het zo zeggen. Ze praten gemoedelijk met je. Daarom zeg ik, ik mag zo wel honderd worden”.

Aanleiding

De zorg is flink in beweging. Door de vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt stijgen de zorgkosten. Bovendien verandert de verwachting die mensen van zorg hebben. Dit alles vraagt om een andere organisatie van zorg. Technologie biedt BrabantZorg in dit kader kansen. Om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de zorg onderzoekt BrabantZorg hoe en welke technische hulpmiddelen ingezet kunnen worden om het leven van de cliënten aangenamer te maken én ervoor zorgen dat meer tijd ontstaat voor de zorg en ondersteuning die alleen door mensen gedaan kan worden.

Over Brabantzorg

BrabantZorg is een zorgorganisatie voor ouderenzorg met 35 locaties. De organisatie is gevestigd in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant en biedt intramurale zorg, revalidatie, behandeling, thuiszorg, dagactiviteiten en dagbehandeling.

Terugbelverzoek

Heeft u een vraag? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088-1450100. Wilt u liever teruggebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.